Русский язык как иностранный (Практический интенсивный курс) 2018-03-02

Sách giáo khoa kèm MP3 dành cho sinh viên, học sinh mới bắt đầu học tiếng Nga

 1. Hồng Nhung
  Tác giả:
  Ласкарева Елена Ромуальдовна
  Xuất bản:
  Saint-Peterburg, 2015
  Số trang:
  373
  Tài liệu này dành cho sinh viên, học sinh mới bắt đầu học tiếng Nga.
  Là sách bổ trợ bên cạnh sách giáo khoa.
  Dung lượng bài học: 10 bài, cung cấp các bài tập từ vựng, ngữ pháp, luyện nghe, nhằm giúp người học thực hành đầy đủ 4 kỹ năng: Nghe - Nói - Đọc - Viết.

Recent Reviews

 1. Mai Huy VN
  Mai Huy VN
  5/5,
  Phiên bản: 2018-03-02
  hay