Phim Cuộc chiến vì Mátxcơva (Битва за Москву) - Tập 1

Bshuy2003

Thành viên thường
Tôi thấy đại tướng Đ.G. Pavlov và toàn bộ ban tham mưu của ông ta bị xử bắn là đúng! Hàng triệu người đã chết ngay trong những ngày đầu chiến tranh vì sự chủ quan của các vị này.
 
Top