XMERS (Bọn gián điệp phải chết)

Cập nhật mới nhất: 23 Tháng mười một 2014 lúc 00:06

Details

23 Tháng mười một 2014 lúc 00:03
Đăng bởi Dmitri Tran
Đầu Đại chiến II, khi quân ta rút khỏi Tp Khác-cốp, tuy đã gài mìn để phá hủy nhưng lò thí nghiệm phản ứng hạt nhân của Viện KH Ukraina đã rơi vào tay địch. Bọn Đức cố tháo dỡ đưa về Đức để hoàn thiện việc chế tạo bom nguyên tử, hòng đảo ngược cục diện chiến tranh.
Phim "Bọn gián điệp phải chết: Chiến dịch "Sóng Xung kích" về phân đội XMERS có nhiệm vụ ngăn chặn kế hoạch đó của phát xít Đức. Nếu xét toàn cục trên thế giới, trong thời gian này Mỹ đã lôi kéo một số bác học người Do Thái về Mỹ tham gia chế tạo bom nguyên tử và vài năm sau quả bom đầu tiên đã dội xuống Hirosima, ta có thể thấy tầm quan trọng của chiến dịch này...
Updated:
0     10,074
Top