Phần mềm học tiếng

Nơi đăng tải các phần mềm hỗ trợ học tiếng Nga, bài tập tiếng Nga trên máy tính, học từ vựng tiếng Nga qua phần mềm.

Top resources

Академия речевого этикета Hồng Nhung
Phần mềm học các nghi thức lời nói tiếng Nga theo tình huống
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
17
Updated
Ю.С. Рябцев «Русская культура X-XX вв.» vinhtq
Từ điển minh họa - Иллюстрированный словарь-справочник для школьников
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
7
Updated
Phần mềm luyện đọc hiểu Скоро чтение vinhtq
Phần mềm luyện đọc hiểu tiếng Nga "Скоро чтение"
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
26
Updated
Audiobooks (phuongcei) phuongcei
Phần mềm luyện Nghe tiếng NGA - Audiobooks v1.0 by phuongcei- Full
3.00 star(s) 1 ratings
Downloads
54
Updated
Top