Sách chuyên ngành tiếng Nga

Sách chuyên ngành nâng cao về tiếng Nga

Tài nguyên chọn lọc

 1. Экономика - Kinh tế học
  Giáo trình luyện đọc tiếng nga chuyên ngành kinh tế - thực hiện bởi Lê Huỳnh Đức
  Cập nhật: 6 Tháng tám 2017
 2. Международная торговля - Thương mại quốc tế
  Giáp trình luyện đọc tiếng Nga chuyên ngành Thương mại quốc tế - thực hiện bởi Lê Huỳnh Đức
  Cập nhật: 6 Tháng tám 2017
 3. Гуманитарные науки - các ngành khoa học nhân văn
  Giáo trình luyện đọc sách tiếng nga chuyên ngành dành cho khối ngành nhân văn - thực hiện bởi Lê Huỳnh Đức
  Cập nhật: 4 Tháng tám 2017
 4. Введение в литературоведение - Nhập môn nghiên cứu văn học
  Sách dự bị tiếng Nga dành cho sinh viên chuyên ngành ngữ văn trình độ B1 - thực hiện bởi Lê Huỳnh Đức
  Cập nhật: 4 Tháng tám 2017
 5. Инженерные науки - khoa học kĩ thuật
  Giáo trình luyện đọc sách tiếng nga chuyên ngành kĩ thuật - thực hiện bởi Lê Huỳnh Đức
  Cập nhật: 6 Tháng tám 2017
 1. Lê Huỳnh Đức

  Инженерные науки - khoa học kĩ thuật 2017-08-06

  Giáo trình luyện đọc sách tiếng nga chuyên ngành kĩ thuật
  4/5, 2 đánh giá
  Lượt tải:
  132
  Cập nhật:
  6 Tháng tám 2017
 2. Lê Huỳnh Đức

  Международная торговля - Thương mại quốc tế 2017-08-06

  Giáp trình luyện đọc tiếng Nga chuyên ngành Thương mại quốc tế
  5/5, 1 rating
  Lượt tải:
  56
  Cập nhật:
  6 Tháng tám 2017
 3. Lê Huỳnh Đức

  Экономика - Kinh tế học 2017-08-06

  Giáo trình luyện đọc tiếng nga chuyên ngành kinh tế
  4.25/5, 4 đánh giá
  Lượt tải:
  81
  Cập nhật:
  6 Tháng tám 2017
 4. Lê Huỳnh Đức

  Гуманитарные науки - các ngành khoa học nhân văn 2017-08-04

  Giáo trình luyện đọc sách tiếng nga chuyên ngành dành cho khối ngành nhân văn
  5/5, 1 rating
  Lượt tải:
  51
  Cập nhật:
  4 Tháng tám 2017
 5. Lê Huỳnh Đức

  Культурология - Văn hóa học 2017-08-04

  Giáo trình luyện đọc sách tiếng nga chuyên ngành, bộ môn văn hóa học
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  34
  Cập nhật:
  4 Tháng tám 2017
 6. Lê Huỳnh Đức

  Философия - Triết học 2017-08-04

  Giáo trình luyện đọc sách tiếng nga chuyên ngành, bộ môn Triết học
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  52
  Cập nhật:
  4 Tháng tám 2017
 7. Lê Huỳnh Đức

  Введение в литературоведение - Nhập môn nghiên cứu văn học 2017-08-04

  Sách dự bị tiếng Nga dành cho sinh viên chuyên ngành ngữ văn trình độ B1
  5/5, 1 rating
  Lượt tải:
  50
  Cập nhật:
  4 Tháng tám 2017
 8. Hồng Nhung

  Русский язык как иностранный: Фонетика 2016-08-28

  Tài liệu trình bày lý thuyết ngữ âm tiếng Nga.
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  126
  Cập nhật:
  28 Tháng tám 2016
 9. vinhtq

  Vladimir - 2 2015-11-20

  Владимир-2, Интенсивный курс русского языка для среднего уровня.
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  43
  Cập nhật:
  19 Tháng mười một 2015
 10. tienld

  Dirty Russian everyday slang from 2015-02-04

  Dirty Russian everyday slang from
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  106
  Cập nhật:
  5 Tháng hai 2015
 11. tienld

  Мои первые слова одежда 2015-02-04

  Начальный детский лексикон опросник для родителей
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  70
  Cập nhật:
  5 Tháng hai 2015
 12. vinhtq

  Tục Ngữ Nga Và Tục Ngữ Tương Đương Trong Tiếng Việt 1

  Tục Ngữ Nga Và Các Đơn Vị Tương Đương Trong Tiếng Việt - Nguyễn Tùng Cương, 260 Trang
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  338
  Cập nhật:
  2 Tháng hai 2015