Sách chuyên ngành

Sách chuyên ngành tiếng Nga

Tài nguyên chọn lọc

 1. Экономика - Kinh tế học
  Giáo trình luyện đọc tiếng nga chuyên ngành kinh tế - thực hiện bởi Lê Huỳnh Đức
  Cập nhật: 6 Tháng tám 2017
 2. Международная торговля - Thương mại quốc tế
  Giáp trình luyện đọc tiếng Nga chuyên ngành Thương mại quốc tế - thực hiện bởi Lê Huỳnh Đức
  Cập nhật: 6 Tháng tám 2017
 3. Гуманитарные науки - các ngành khoa học nhân văn
  Giáo trình luyện đọc sách tiếng nga chuyên ngành dành cho khối ngành nhân văn - thực hiện bởi Lê Huỳnh Đức
  Cập nhật: 4 Tháng tám 2017
 4. Введение в литературоведение - Nhập môn nghiên cứu văn học
  Sách dự bị tiếng Nga dành cho sinh viên chuyên ngành ngữ văn trình độ B1 - thực hiện bởi Lê Huỳnh Đức
  Cập nhật: 4 Tháng tám 2017
 5. Sách kinh tế vi mô (Р.М.Нуреев)
  Курс Микроэкономики Учебник - thực hiện bởi DungChu
  Cập nhật: 19 Tháng sáu 2016
 1. Các tài nguyên đang được hiện từ tất cả chuyên mục con.
 2. Lê Huỳnh Đức

  Инженерные науки - khoa học kĩ thuật 2017-08-06

  Giáo trình luyện đọc sách tiếng nga chuyên ngành kĩ thuật
  4/5, 2 đánh giá
  Lượt tải:
  128
  Cập nhật:
  6 Tháng tám 2017
 3. Lê Huỳnh Đức

  Международная торговля - Thương mại quốc tế 2017-08-06

  Giáp trình luyện đọc tiếng Nga chuyên ngành Thương mại quốc tế
  5/5, 1 rating
  Lượt tải:
  56
  Cập nhật:
  6 Tháng tám 2017
 4. Lê Huỳnh Đức

  Экономика - Kinh tế học 2017-08-06

  Giáo trình luyện đọc tiếng nga chuyên ngành kinh tế
  4.25/5, 4 đánh giá
  Lượt tải:
  80
  Cập nhật:
  6 Tháng tám 2017
 5. Lê Huỳnh Đức

  Гуманитарные науки - các ngành khoa học nhân văn 2017-08-04

  Giáo trình luyện đọc sách tiếng nga chuyên ngành dành cho khối ngành nhân văn
  5/5, 1 rating
  Lượt tải:
  50
  Cập nhật:
  4 Tháng tám 2017
 6. Lê Huỳnh Đức

  Культурология - Văn hóa học 2017-08-04

  Giáo trình luyện đọc sách tiếng nga chuyên ngành, bộ môn văn hóa học
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  34
  Cập nhật:
  4 Tháng tám 2017
 7. Lê Huỳnh Đức

  Философия - Triết học 2017-08-04

  Giáo trình luyện đọc sách tiếng nga chuyên ngành, bộ môn Triết học
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  52
  Cập nhật:
  4 Tháng tám 2017
 8. Lê Huỳnh Đức

  Введение в литературоведение - Nhập môn nghiên cứu văn học 2017-08-04

  Sách dự bị tiếng Nga dành cho sinh viên chuyên ngành ngữ văn trình độ B1
  5/5, 1 rating
  Lượt tải:
  49
  Cập nhật:
  4 Tháng tám 2017
 9. Lê Huỳnh Đức
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  44
  Cập nhật:
  19 Tháng ba 2017
 10. Hồng Nhung
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  123
  Cập nhật:
  28 Tháng tám 2016
 11. DungChu
  5/5, 1 rating
  Lượt tải:
  23
  Cập nhật:
  19 Tháng sáu 2016
 12. trangthu

  Từ điển thuật ngữ kinh tế Nga-Việt-Anh 1

  Từ điển thuật ngữ kinh tế Nga-Việt-Anh (TS. Lưu Hòa Bình)
  5/5, 1 rating
  Lượt tải:
  87
  Cập nhật:
  28 Tháng tư 2016
 13. DungChu
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  12
  Cập nhật:
  13 Tháng tư 2016
 14. Hồng Nhung
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  54
  Cập nhật:
  25 Tháng một 2016
 15. vinhtq

  Vladimir - 2 2015-11-20

  Владимир-2, Интенсивный курс русского языка для среднего уровня.
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  43
  Cập nhật:
  19 Tháng mười một 2015
 16. Hồng Nhung
  5/5, 1 rating
  Lượt tải:
  159
  Cập nhật:
  25 Tháng năm 2015