127 живых диалогов и самые важные глаголы для общения

127 живых диалогов и самые важные глаголы для общения 2017-04-30

No permission to download
Cuốn sách là sự tổng hợp các tình huống giao tiếp với các mẫu hội thoại tự nhiên được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống. 127 đoạn hội thoại với các bài tập luyện nói tình huống.

Chú ý: Đây là bản rời. Mỗi 1 file là 1 bài học. Hình ảnh scan chưa được đẹp, nhưng nội dung bài học vẫn nguyên giá trị.
1-jpg.3551
2-jpg.3552
3-jpg.3553
4-jpg.3554
5-jpg.3555
6-jpg.3556
7-jpg.3557
8-jpg.3558
9-jpg.3559
10-jpg.3560
11-jpg.3561
12-jpg.3562
13-jpg.3563
14-jpg.3564
15-jpg.3565
 • 1.jpg
  1.jpg
  147.6 KB · Đọc: 1,003
 • 2.jpg
  2.jpg
  148.1 KB · Đọc: 993
 • 3.jpg
  3.jpg
  140.2 KB · Đọc: 1,014
 • 4.jpg
  4.jpg
  140.2 KB · Đọc: 980
 • 5.jpg
  5.jpg
  148.8 KB · Đọc: 990
 • 6.jpg
  6.jpg
  140.6 KB · Đọc: 993
 • 7.jpg
  7.jpg
  138.6 KB · Đọc: 1,005
 • 8.jpg
  8.jpg
  136.7 KB · Đọc: 1,035
 • 9.jpg
  9.jpg
  113.6 KB · Đọc: 1,007
 • 10.jpg
  10.jpg
  147.6 KB · Đọc: 986
 • 11.jpg
  11.jpg
  147.4 KB · Đọc: 1,000
 • 12.jpg
  12.jpg
  129.6 KB · Đọc: 965
 • 13.jpg
  13.jpg
  154.7 KB · Đọc: 962
 • 14.jpg
  14.jpg
  142.4 KB · Đọc: 985
 • 15.jpg
  15.jpg
  154.1 KB · Đọc: 993
 • Like
Reactions: Fong
Tác giả
Hồng Nhung
Downloads
63
Đọc
4,164
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Hồng Nhung

Top