Тесты, тесты, тесты... (3-ий серт. уровень)

Тесты, тесты, тесты... (3-ий серт. уровень) 1

No permission to download
Tác giả
Т. И. Капитонова
Xuất bản
Saint-Petersburg, Zlatoust, 2011
Số trang
144
Tài liệu này bao gồm các bài ôn luyện liên quan tới các chủ đề được coi là phức tạp nhất trong tiếng Nga và các bài kiểm tra tổng hợp:
1. Thể của động từ
2. Động từ và tiền tố đi kèm
3. Trạng động từ
4. Tính từ ngắn đuôi và tính động từ.
5. Tính từ ngắn đuôi và tính từ đầy đủ
6. Đại từ và trạng từ không xác định
7. Câu ghép
8. Từ đồng âm
9. Cum từ cố định, thành ngữ
  • Screen Shot 2017-03-19 at 23.23.57.png
    Screen Shot 2017-03-19 at 23.23.57.png
    1.2 MB · Đọc: 280
Tác giả
Hồng Nhung
Downloads
44
Đọc
3,077
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Hồng Nhung

Top