Изучаем виды глагола

Изучаем виды глагола 2017-04-08

No permission to download
Tác giả
Л.В. Архипова, Т.В. Губанова
Xuất bản
TGPU, 2010
Số trang
60
Cuốn tài liệu đưa ra những ý nghĩa chính của thể động từ và giải thích cụ thể và dễ hiểu ý nghĩa của thể động từ ở các loại câu: khẳng định, phủ định, mệnh lệnh, câu hỏi.

Không thể thiếu những ví dụ thực tế và bài tập luyện cho phần lý thuyết được đưa ra.
  • Like
Reactions: Tuấn Robi
Tác giả
Hồng Nhung
Downloads
170
Đọc
3,416
First release
Last update
Rating
5.00 star(s) 2 ratings

More resources from Hồng Nhung

Latest reviews

tài liệu rất hay và dễ hiểu
cuốn sách về động từ rất hay
Top